Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

Technologie

Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace (EPS) je komplexním souborem technických zařízení, sloužících pro včasnou detekci požáru, lokalizaci jeho vzniku a následné předání poplachové informace k zajištění hasičského zásahu. Systém EPS tak účinně zabraňuje nejen vzniku rozsáhlých materiálových ztrát, ale i možným ztrátám na lidských životech.

Elektrická požární signalizace informuje o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v daném objektu, popřípadě pomocí dálkového přenosu na pult centrální ochrany (PCO), který je u hasičského záchranného sboru (HZS).

Dalšími možnými výstupy technologie EPS mohou být např. automatická aktivace hasících systémů, ovládání a kontrola východů a dveří, evakuační rozhlas, aj. – vždy záleží na vašich individuálních požadavcích a potřebách. Jsme připraveni těmto vyjít vstříc a dodat vám perfektní řešení na míru - včetně návrhu i samotné realizace. Stačí nás kontaktovat nebo vyplnit poptávkový formulář vpravo na stránce.

Uzavřený televizní okruh (CCTV)

Systémy CCTV (kamerové systémy) umožňují efektivní způsob monitorování střežených prostor a přenos obrazu z více míst do jednoho dohledového centra. Díky vzdálenému přístupu lze kontrolovat rozsáhlé prostory a to jak v reálném čase, tak případně také ze záznamu.

Instalace a nastavení analogových a IP systémů

Nabízíme vám odbornou instalaci a nastavení obou nejpoužívanějších kamerových systémů – analogových a IP systémů. Analogové jsou cenově dostupnější a méně náročné, na druhou stranu poskytují horší kvalitu záznamu. Při výběru vhodného systému je třeba stanovit si, za jakým účelem CCTV do objektu instalujete a co od něj očekáváte. S výběrem správného řešení vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Uzavřený televizní okruh se stává v současné době stále vyhledávanějším prvkem bezpečnostních systémů a je nejčastěji užíván v kombinaci s poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS), elektronickou kontrolou vstupu (EKV) a perimetrickou ochranou (PER).

V případě zájmu o návrh řešení nebo jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte, případně vyplňte formulář v pravé části této stránky.

Perimetrická ochrana (PER)

Pro střežení rozlehlých areálů je vhodné využívat venkovní obvodové ochrany - perimetrické ochrany. Jednotlivé prvky tohoto systému jsou založeny na principu včasné detekce průniku již na hranici střeženého areálu a slouží tak k zaregistrování narušitele ještě před tím, než se přiblíží ke konkrétním hlídaným objektům.

Včasnou detekcí narušitele s následnou kontrolou jeho pohybu po areálu, ať již ostrahou objektu nebo PČR, se dá efektivně předejít škodám na majetku. Systém perimetrické ochrany je tak významným prvkem pro střežení rozsáhlých komplexů a prostor jako jsou např. elektrárny, průmyslové objekty, letiště, aj.

Nabízíme všechny běžně používané prvky perimetrické ochrany – střežení plotů pomocí detekčních kabelů, infračervené závory, mikrovlnné bariéry, duální bariéry nebo zemní detekční kabely. Výběr správného řešení se odvíjí od specifik střeženého objektu a vašich požadavků. Rádi pro vás zpracujeme komplexní bezpečnostní studii a na jejím základě navrhneme řešení. Stačí nás kontaktovat, případně využít poptávkový formulář vpravo na stránce.

Grafické nadstavbové systémy

Grafické nadstavbové systémy jsou určeny pro integraci vzájemně neslučitelných technologií a možnost následného ovládání systémů těchto technologií přehledně z jednoho místa. Zmíněnými neslučitelnými technologiemi mohou být například CCTV, PZTS, EPS nebo EKV. Grafické nadstavbové systémy umožňují monitorování a ovládání stavu připojených zařízení, signalizaci poplachů, poruch a dalších z jediného centrálního pracoviště.

Výsledkem nadstavbových systémů je díky zjednodušeným postupům a urychleným výkonům maximální zefektivnění práce obsluhy.

Grafické nadstavbové systémy doporučujeme využívat zejména v rozsáhlých areálech, administrativních budovách nebo nákupních centrech. Tedy všude tam, kde vzniká požadavek na integraci více technologií do jednoho přehledného systému, který umožní vzájemnou provazbu a reakce jednotlivých technologií.

Jsme připraveni pro vás vytvořit efektivní návrh řešení a postarat se o následnou realizaci. Tak, abyste byli s konečným výsledkem do posledního detailu spokojeni. V případě otázek či zájmu o grafické nadstavbové systémy nás prosím kontaktujte, případně vyplňte poptávkový formulář v pravé části stránky.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) představují komplexní soubor technických prostředků, jejichž prostřednictvím je řešena ochrana proti neoprávněnému vstupu do objektu. Neoprávněný vstup nepovolaných osob je včas rozpoznán a zároveň signalizován, čímž systém eliminuje případné škody.

Systém PZTS tvoří ústředna, ovládací klávesnice, detektory a koncová zařízení. Tento systém lze realizovat jako nezávislou aplikaci nebo jako součást systémů v rámci sjednocení dalších systémů (např. CCTV, PER, EKV).

Naše společnost je ze své pozice odborníka na zabezpečovací systémy připravena navrhnout vám vhodné řešení zabezpečení a postarat se o jeho následnou realizaci. Pro více informací nás prosím kontaktujte, případně vyplňte poptávkový formulář vpravo na této stránce.

Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Elektronická kontrola vstupu (EKV) slouží ke kontrole a regulaci vstupů osob do objektu nebo jeho části. Systém umožňuje monitorování pohybu osob v definovaných zónách, jejich vyhledávání nebo kontrolu jednotlivých průchodů.

Nejrozšířenějším prostředkem k identifikaci, který se u tohoto systému používá, je identifikační karta. Osoby vstupující do střeženého objektu kartu přiloží k čtecímu zařízení, toto zařízení nahraje informace z karty a předá je řídící jednotce. Ta informace vyhodnotí a dle nastavených přístupových práv povolí nebo zamítne vpuštění osoby do daného prostoru. V poslední době jsou stále častěji uplatňovány tzv. biometrická čtecí zařízení, kdy se osoby identifikují prostřednictvím otisku prstů, oční duhovky apod.

Systém EKV lze integrovat do celkového systému elektronické ochrany objektu nebo jej využít jako samostatný systém například v hotelích, nemocnicích, atd. Jsme připraveni vám poradit, navrhnout vhodné řešení a zajistit jeho realizaci. Kontaktujte nás prosím v případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o spolupráci. Pro větší pohodlí můžete také vyplnit poptávkový formulář vpravo na této stránce.

Docházkové a stravovací systémy

S pomocí docházkových systémů můžete během pracovní doby sledovat pohyb vašich zaměstnanců na pracovišti a detailně evidovat jejich docházku. Docházkových systémů využijete také při přípravě podkladů pro zpracování mezd. Stoprocentně tak eliminujete chyby, které při manuálním zadávání a následném zpracovávání dat můžete udělat.

V rámci instalace docházkového systému vám doporučujeme také instalaci systému stravovacího. Oba systémy mají totiž identické technologické řešení, takže jednotnou instalací ušetříte nejen čas, ale hlavně peníze.

Díky stravovacímu systému získáte okamžitý přehled o výdeji jídel a objednávek stravy, včetně možnosti následného zpracování a detailního vyhodnocování všech pořízených dat.

Docházkové systémy můžete efektivně kombinovat se systémy PZTS a EKV. Pokud máte zájem o návrh konkrétního řešení, určitě nám dejte vědět.

Místní a evakuační rozhlas

Evakuační rozhlas a systémy místního rozhlasu využijete při potřebě profesionálního ozvučení veřejných prostor. Zejména pak k zajištění bezpečné evakuace všech návštěvníků ve vašem objektu.

V rozhlase můžete vysílat předem nahrané zprávy nebo ho využívat pro prezentování živých přenosů. I proto je skvělý například k vysílání hudby – nastavte si repertoár předem nebo sestavujte seznam skladeb živě během vysílání.

Přemýšlíte, kde byste místní a evakuační rozhlasy mohli nejlépe využít? Tak třeba v obchodních řetězcích, hotelech, administrativních budovách nebo velkých výrobních areálech. Nebo v rámci systémů inteligentních budov a v neposlední řadě také v případě integrovaného záchranného systému.

Rozhlasové systémy vám samozřejmě připravíme na míru vašim požadavkům a potřebám. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Systémy jednotného času (JČ)

Systém jednotného času vám umožňuje pomocí jediných centrálních hodin řídit neomezené množství hodin podružných. To oceníte např. ve školách, hotelech nebo velkých administrativních centrech. Jediným nastavením centrálních řídících hodin seřídíte všechny hodiny podružné, které navíc budou dokonale synchronizovány.

Systémy jednotného času vám rádi napojíme na síť školních zvonků nebo jakýkoliv jiný druh časové signalizace. Stačí nás kontaktovat a my už pro vás připravíme vhodné řešení. Vždy s ohledem na vaše individuální potřeby, v krátkém čase a s vysokou efektivitou.

Systémy společné televizní antény (STA)

S pomocí společných televizních antén (STA) můžete všem domácnostem v bytovém domě poskytnout přístup k televiznímu, rozhlasovému i satelitnímu vysílání najednou. STA je o poznání elegantnější a zejména mnohem efektivnější řešení, než když si každá domácnost řeší příjem digitálního signálu samostatně.

Smyslem našeho řešení STA je poskytnout všem nájemníkům možnost přijímat jak pozemní digitální vysílání (DVB-T), tak i satelitní digitální vysílání (DVB-S). Zda si domácnost pořídí set-top-box, satelitní přijímač nebo oboje zároveň, to už záleží pouze na jejím rozhodnutí.

Díky instalaci systému společné televizní antény tak všichni nájemníci získají možnost volby. Samotný dům navíc bude mnohem čistější, jelikož z jeho fasády zmizí satelitní antény jednotlivých domácností.

Máte zájem o návrh řešení STA? V takovém případě nás určitě oslovte. Připravíme podrobný projekt přesně na míru – bytovému domu nebo třeba hotelu.

Univerzální kabelážní systémy – metalické, optické

Nikdo nejspíš nechce, aby mu přes kancelář vedla nepřehledná změť všelijakých kabelů. Stačí proto říct - a my vám do kanceláří nainstalujeme univerzální kabelážní systém. Díky němu nemusíte budovat zvláštní rozvody pro počítačovou síť, telefon nebo třeba televizní signál - univerzální kabelážní systém umí přenášet všechny tyto signály najednou.

Rádi vám kabelážní systém nainstalujeme mimo pracovní dobu nebo o víkendu - tak, aby neomezil provoz vaší kanceláře. A vždycky přitom budeme myslet na bezpečnost a spolehlivost systému - dobře totiž víme, že i krátkodobý výpadek internetu může vaší firmě způsobit velké problémy.

Dokážeme vám, že univerzální kabelážní systém bude mít ve vašich kancelářích smysl. Stačí jen, když nám dáte vědět.

Bezdrátové sítě

Ve velkých kancelářích nebo průmyslových objektech je takřka nemožné, abyste do každé budovy a do každého počítače zavedli síťový kabel. Pro takové případy je lepší využití bezdrátové sítě standardu Wi-Fi.

Dokážeme splnit požadavky i těch nejnáročnějších z vás - bezdrátovou sítí jsme už několikrát efektivně pokryli obrovské areály, výrobní haly nebo provozní sklady. A ani jednou se nám nestalo, že by si majitel firmy stěžoval na špatnou funkčnost bezdrátové sítě.

Chcete Wi-Fi do svého objektu i vy? Stačí nám dát vědět.