Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

Služby

Bezpečnostní poradenství

V rámci bezpečnostního poradenství Vám vypracujeme bezpečnostní posouzení daného objektu v souladu s platnou legislativou a předpisy. Výsledkem tohoto dokumentu je analýza současného stavu, analýza rizikových prostor a návrh řešení. Poradenství v oblasti bezpečnosti nepředstavuje pro společnost pouze předmět získání zakázek, ale především je vnímáno jako činnost, která zvyšuje kvalitu a efektivnost odvedené práce. Filozofií poradenské činnosti společnosti MAXPROGRES, s.r.o. není orientace na jednorázové zpracování projektů a studií, ale na dlouhodobou a kvalitní spolupráci s klientem.

Cenová nabídka

Jedná se o službu, kdy vás na základě studie seznámíme s technickým a cenovým řešením vašeho požadavku Kontaktuje nás. Dejte nám vědět, o co máte zájem. Obratem vás kontaktujeme nazpátek a vymyslíme pro vás řešení na míru, které bude pro vás nejlepší a nejvýhodnější.

Projekční činnost

Projekt dle příslušných norem a předpisů je prováděn již na konkrétní zakázku. Vypracovaný projekt poté slouží jako základní materiál pro dodávaný materiál a montáž. V návaznosti na kladený důraz vzdělávání pracovníků, vypracováváme projekty, kde jsou použity nejnovější a nejmodernější technologie a komponenty.

Máte zájem o zpracování detailního projektu v oblasti slaboproudých systémů? Ozvěte se nám.

Servisní činnost

Záruční a pozáruční servis

Servisní činnost začíná běžet dnem předání daného díla. Záruční servis je prováděn dle platné legislativy. Našim zákazníkům je standardně nabízena záruka 36 měsíců na prováděnou montáž a na dodávanou technologii dle dodavatelů daných technologií, minimálně však 24 měsíců.

Všem našim zákazníkům je také k dispozici „hot-line“, který je zákazníkům k dispozici 24 hodin denně / 365 dní v roce.

Periodická činnost

Mezi prováděné periodické činnosti patří revize, funkční zkouška, prohlídka systému, kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti za provozu.

Smyslem provádění periodických činností je odhalení případných nedostatků daného systému a následné odstranění těchto nedostatků.