Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

Podporujeme

Naše společnost spolupracuje s organizacemi, které poskytují zázemí pro matky s dětmi, týraným a opuštěným dětem, pěstounským rodinám, starším lidem nebo lidem s dlouhodobou a nevyléčitelnou nemocí.

Spolupracujeme s těmito organizacemi:

Fond ohrožených dětí - Klokánek Brno

Více informací o Fondu ohrožených dětí najdete na www.fod.cz.

Oblastní charita Brno - Domov svaté Markéty pro matky s dětmi v tísni
Více informací o Oblastní charitě Brno - Domově svaté Markéty najdete na www.brno.caritas.cz.
Oblastní charita Brno - Domov pokojného stáří Kamenná
Více informací o Oblastní charitě Brno - Domově pokojného stáří Kamenná najdete na
www.brno.caritas.cz.
Oblastní charita Brno - Noclehárna Více informací o Oblastní charitě Brno - Noclehárna najdete na
www.brno.caritas.cz.
Sdružení pěstounských rodin

Více informací o Sdružení pěstounských rodin najdete na http://www.pestouni.cz/.

 

Občanské sdružení Ratolest Brno
Více informací o občanském sdružení Ratolest Brno najdete na www.ratolest.cz.
Banner Modrá linka Více informací o občanském sdružení Modrá linka najdete na www.modralinka.cz
Projekt Šance Více informací o občanském sdružení Projekt Šance najdete na www.sance.info
Tyflocentrum Více informací o obecně prospěšné společnosti poskytující sociální služby pro zrakově postižené najdete na
www.centrumpronevidome.cz
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot, více najdete zde: www.vdv.cz
Hospic sv. Alžběty Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevylečitelných onemocnění. Více najde zde: www.hospicbrno.cz

Společnost pro ranou péči (SPRP, z.s.) Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí. Více najde zde: www.ranapece.cz

Zdravotní klaun, o.p.s. Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností. Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Více najde zde: www.zdravotniklaun.cz