Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

O společnosti

Společnost MAXPROGRES, s.r.o. byla založena v srpnu 1996 a v průběhu svého působení na trhu prošla progresivním vývojem.

Nabízíme především zabezpečovací technologie, ale i další tzv. doplňkové slaboproudé technologie. Zároveň poskytujeme kompletní dodávky těchto technologií, a to od návrhu, přes projekt a realizaci po následný 24 hodinový záruční a pozáruční servis.

Zákazníkům je k dispozici telefonický “hotline” a elektronická aplikace HelpDesk na platformě SAP - vše také v režimu 24/365.

Ve všech nabízených činnostech patříme ke špičce v oboru.

Tvoříme profesionální a dynamický tým, který zvládá náročné a rozmanité projekty vyžadující vysokou odbornost. Důraz klademe především na kvalitu, a to jak v nabízených produktech, tak i v poskytovaných službách. Kvalita a odbornost je zabezpečena pravidelnými školeními od výrobců těchto nabízených technologií.

Klademe vysoký důraz na ochranu veškerých informací, které souvisejí s plněním zakázek. Společnosti bylo vydáno osvědčení o tom, že je způsobilá zabezpečit ochranu utajovaných informací až do stupně utajení “Tajné”, včetně zajištění bezpečnosti informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi, který byl také certifikován NBÚ do stupně utajení “Tajné”. Zároveň je u většiny pracovníků prověřena osobnostní způsobilost podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

S odkazem na bezpečnost je ve společnosti zaveden systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014, který dokazuje, že nakládáme s informacemi v souladu s mezinárodními normami a chráníme je před zneužitím i ztrátou.

Dále máme zaveden systém managementu kvality dle standardů ISO 9001:2015, který je pravidelně reauditován. Prostřednictvím managementu kvality se zaměřujeme na ty činnosti, které mají vliv na spokojenost zákazníka a splnění jeho požadavků a očekávání, neboť ISO 9001:2015 vychází z procesního řízení s důrazem na dosažení cílů, neustálé zlepšování a větší zapojení vrcholového vedení.

Naším hlavním posláním je poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní, spolehlivé a profesionální služby ve všech oblastech. K vysoké odbornosti a profesionalitě zároveň přidáváme etickou stránku chování společnosti a jejich zaměstnanců.

S našimi obchodními partnery se snažíme udržovat osobní vztahy podložené důvěrným a seriózním jednáním. Našim cílem je vždy nalézt pro klienta to nejvhodnější řešení, které bude plně splňovat jeho požadavky.