Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace (EPS) je komplexním souborem technických zařízení, sloužících pro včasnou detekci požáru, lokalizaci jeho vzniku a následné předání poplachové informace k zajištění hasičského zásahu. Systém EPS tak účinně zabraňuje nejen vzniku rozsáhlých materiálových ztrát, ale i možným ztrátám na lidských životech.

Elektrická požární signalizace informuje o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v daném objektu, popřípadě pomocí dálkového přenosu na pult centrální ochrany (PCO), který je u hasičského záchranného sboru (HZS).

Dalšími možnými výstupy technologie EPS mohou být např. automatická aktivace hasících systémů, ovládání a kontrola východů a dveří, evakuační rozhlas, aj. – vždy záleží na vašich individuálních požadavcích a potřebách. Jsme připraveni těmto vyjít vstříc a dodat vám perfektní řešení na míru - včetně návrhu i samotné realizace. Stačí nás kontaktovat nebo vyplnit poptávkový formulář vpravo na stránce.