Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

Systém HyTrack

Systém HyTrack v sobě kombinuje uvedené prvky v článku MoviWall, tyto prvky jsou provázány v jeden, obousměrně provázaný systém. Prvotní detekce je prováděna moduly Spirit, které zjistí přítomnost narušitele a směr, ze kterého k narušení došlo. Tuto informaci odešle přes IP-NX nebo IP-Swiss modul do řídicího systému VisioSpace, který zajistí natočení nejbližší kamery ve směru, ve kterém došlo k narušení. Na obrázku níže je naznačen systém vzájemného propojení prvků (modulů) do jednoho uzlu a dále je naznačen postup při detekci narušitele. Teprve videoanalýza obrazu rozhodne, zda jde o skutečný nebo planý poplach. Softwarově lze nastavit minimální velikost detekovaného předmětu nebo např. jeho minimální rychlost. Při vyhlášeném poplachu systém spolu s událostí odesílá i příslušné video.

Každý infračervený senzor Spirit má úhel záběru 60°. Pro pokrytí 360° pásma lze navzájem propojit až 6 senzorů. Detekční dosah každého senzoru (35m), který může být snížen sklon čidla směrem k zemi.

Každý senzor lokalizuje narušení s přesností 4° (celkem 15 paprsků na senzor). Systém automaticky pilotuje otočnou PTZ kameru k paprsku v poplachu.

Pokud je v oblasti narušení umístěna PTZ kamera, systém tuto kameru automaticky přepne do sledovacího „tracking“ módu na principu video analýzy. Zoom je poté automaticky upraven tak, aby narušitel v obraze zabíral patřičnou velikost v závislosti na vzdálenosti od kamery.

Zatímco video tracking sleduje pohybujícího se narušitele, objemová infračervená detekce zůstává aktivní pro případ, že nastanou další útoky. Pokud jiný paprsek detekuje pohyb, kamera se natočí do druhé narušené oblasti a bude se střídavě přepínat zhruba každé dvě sekundy v závislosti na počtu paprsků v poplachu nebo na základě dalšího nastavení.

 
 
Obr. Princip detekce systému HyTrack

Popis funkce

Krok 1

První narušitel je detekován Infra paprskem, PTZ kamera se natáčí do zóny v poplachu. Kamera sleduje scénu s úhlem přibližně 15°.

Krok 2

V případě, že do hlídané oblasti vstoupí další narušitel, tak ho systém automaticky zaměří a poté každé dvě vteřiny přepíná mezi jedním a druhým narušitelem. HyTrack monitoruje střeženou oblast permanentně a detekuje jakékoliv narušení i v absolutní tmě. Zarušené paprsky jsou ve VisioSpace zobrazeny červeně pomocí animovaných symbolů.

Instalace systému HyTrack

Spirit senzory musí být instalovány do výšky zhruba 2 až 2,5 metru od úrovně terénu. Mohou být instalovány na sloup nebo na stěnu budovy. Senzory mohou být nastaveny tak, aby detekovaly narušitele na vzdálenost 35 metrů nebo na menší vzdálenost, pokud je sledovaná oblast menší. Spirit senzor a PTZ kamera musí být instalována ve stejné vertikální ose.

Kabeláž

PTZ kamera je připojena k IPNX video serveru (vestavěný HyTrack management) pomocí koaxiálního kabelu. Spirit senzory používají port RS485. Jestliže je použit více jak jeden Spirit, tak 1.Spirit je připojen k IPNX serveru a druhý Spirit je připojen k prvnímu, třetí k druhému a tak dále.

Parametry a výhody systému

  • Dosah detekce do 35 m
  • Zaznamenání narušení a směru odkud k narušení došlo s přesností 4° (senzor má celkem 15 paprsků)
  • Nastavení minimální velikosti popř. rychlosti detekovaného objektu
  • Automatické sledování kamerou na základě video analýzy
  • Zařízení nabízí image framing a automatické trakování (sledování) pohybu
  • Malá frekvence falešných poplachů (poplach je potvrzen video analýzou)
  • Integrovaný přísvit do vzdálenosti až 80 m
  • Systém vhodný pro střežení prostor v „otevírací době“ kde je pohyb zaznamenáván z evidenčních důvodů

Vyhodnocení probíhá v grafické nadstavbě VisioSpace