Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

Servisní činnost

Záruční a pozáruční servis

Servisní činnost začíná běžet dnem předání daného díla. Záruční servis je prováděn dle platné legislativy. Našim zákazníkům je standardně nabízena záruka 36 měsíců na prováděnou montáž a na dodávanou technologii dle dodavatelů daných technologií, minimálně však 24 měsíců.

Všem našim zákazníkům je také k dispozici „hot-line“, který je zákazníkům k dispozici 24 hodin denně / 365 dní v roce.

Periodická činnost

Mezi prováděné periodické činnosti patří revize, funkční zkouška, prohlídka systému, kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti za provozu.

Smyslem provádění periodických činností je odhalení případných nedostatků daného systému a následné odstranění těchto nedostatků.