Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

PluriBeam

PluriBeam je detekční Video Motion Systém, který kombinuje infradetekci s videodetekcí. Detektor vysílá infrapaprsky na dané vlnové délce směrem k odraznému reflektoru. Zpětně odražený signál detektor zpracuje. V době střežení detektor používá filtry k potlačení okolního světla. Pracuje tedy ve stejném režimu jak ve dne, tak v noci. Systémově lze individuálně nastavit přípustnou hranici pohybu každého detektoru vytyčením hranic okolo každé odrazky. Lze tak jednoduše každou instalovanou odrazku přizpůsobit okolí (uvolněné oplocení, pevná zeď apod.). V systému lze také nastavit povolenou dobu překrytí každé odrazky v ms. Lze tak efektivně eliminovat detekci nízké zvěře apod. V případě narušení paprsků detektor vyvolá alarm, odepne filtry a do systému okamžitě posílá běžný video záznam.

Obr. Systém v zastřeženém módu
Obr. Normální pohled

Odrazky jsou dodávány v různých provedeních. Lze je tak přišroubovat přímo na plot, vložit na držák nebo přilepit přímo k povrchu.

PluriBeam lze velice efektivně adaptovat k nerovným povrchům.

Obr. Adaptace k nerovným povrchům s detektorem Pluribeam Zoom a Pluribeam trivision

Detektor PluriBeam Trivision

Oproti detektoru Pluribeam Zoom nabízí detektor Pluribeam Trivision eliminaci mrtvého úhlu. Díky speciálně zbroušenému trojitému zrcadlo nabízí tento detektor za použití jediné kamery celkem tři pohledy a zvětšuje tak sledovanou plochu.

Obr. Detektor Pluribeam Trivision
Obr. Princip Peri-Volumetrické detekce
Obr. Ukázka střežení pláště budovy systémem Pluribeam

Parametry a výhody systému

 • Aktivní video detekce
 • Absolutní kontrola detekované oblasti
 • Automatické reakce v detekované oblasti
 • Dosah 70 m
 • 25 IR paprsků
 • Zónové detekce narušení
 • Maskování zón
 • Vhodné pro nerovné areály
 • Nativní IP přenos
 • Vestavěná analýza obrazu
 • Nízké náklady na instalaci