Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

Zpět na archiv aktualit

Charitativní běh Půlmíle pro brněnskou ranou péči

Charitativní běh Půlmíle pro ranou péči v rámci závodu Noční běh 5 nebo 10 mil Brnem 23.9.2017. Podpořte rodiny s dětmi s postižením sportem! Účastníky čekají nezvyklé výhledy na město v noci, doprovodný program a hodnotné ceny od sponzorů.

 

Kdo jsme

Společnost pro ranou péči (SPRP, z.s.) je nestátní nezisková organizace s působností v 10 krajích ČR. Od roku 1990 poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým či kombinovaným postižením.

Služby rané péče poskytujeme prostřednictvím středisek rané péče. Společnost MAXPROGRES, s.r.o. podporuje středisko rané péče v Brně, které pečuje o 130 rodin.

Naše poslání

„Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.“

Jak pomáháme

Naší hlavní činností jsou terénní služby pro rodiny v jejich přirozeném prostředí – jezdíme do rodin domů na pravidelné konzultace. Pravidelně navštěvujeme rodiny a poskytujeme podporu, poradenství a provázení. Pracujeme přímo s dítětem, doporučujeme vhodné pomůcky a ukazujeme rodičům, jak si správně s dětmi hrát, aby je rozvíjeli. Nasloucháme rodičům a podporujeme je v nelehké životní situaci. Náplň konzultace vychází ze stávajícího zdravotního stavu dítěte a z aktuálních potřeb rodiny. Při přijímání nových klientů provádíme odborné funkční vyšetření zraku pomocí specializovaných testů a postupů.

Kromě konzultací v rodině poskytujeme tyto další služby: doprovázíme rodinu na jednání u lékařů, na úřady a do předškolního zařízení, zapůjčujeme vhodné pomůcky a hračky, zprostředkujeme kontakty na další odborníky nebo na další rodiny v obdobné situaci apod.

Naším cílem je také umožnit našim klientským rodinám společná setkávání a zapojit je do běžného života v jejich regionu. Pořádáme pravidelná setkání – kluby rodičů, kde mají rodiny možnost sdílet své zážitky a zkušenosti.

Kontakty

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Nerudova 7, 602 00 Brno
Tel.: 541 236 743, 777 234 034
e-mail:
brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz/brno